Moka
#626

Moka

She takes her Moka everywhere she goes, even to the mountains! This animated icon illustrates a Moka pot.

Animation
Colors
Preview

Sample usage

Moka, Animated Icon, Flat
Moka, Animated Icon, Flat
Moka, Animated Icon, Flat
Select another

Similar icons

Open window, Animated Icon, Flat Open window Moon eclipse, Animated Icon, Flat Moon eclipse Cook, Animated Icon, Flat Cook Cook, Animated Icon, Flat Cook Drone, Animated Icon, Flat Drone Horseback riding, Animated Icon, Flat Horseback riding Engine oil, Animated Icon, Flat Engine oil Bottle Can, Animated Icon, Flat Bottle Can Pasta, Animated Icon, Flat Pasta Driver license, Animated Icon, Flat Driver license Fried egg, Animated Icon, Flat Fried egg Meat grinder, Animated Icon, Flat Meat grinder Aeropress coffee, Animated Icon, Flat Aeropress coffee Printer, Animated Icon, Flat Printer Housekeeper, Animated Icon, Flat Housekeeper Bio fuel, Animated Icon, Flat Bio fuel Growing plant, Animated Icon, Flat Growing plant Oak leaf, Animated Icon, Flat Oak leaf