Moka
#626

Moka

She takes her Moka everywhere she goes, even to the mountains! This animated icon illustrates a Moka pot.

Colors
Stroke
Preview

Sample usage

Moka, Animated Icon, Lineal
Moka, Animated Icon, Lineal
Moka, Animated Icon, Lineal
Select another

Similar icons

Kitchen, Animated Icon, Lineal Kitchen Beer pint, Animated Icon, Lineal Beer pint Coffee, Animated Icon, Lineal Coffee Forest, Animated Icon, Lineal Forest Wine, Animated Icon, Lineal Wine Cocktail, Animated Icon, Lineal Cocktail Take away coffee, Animated Icon, Lineal Take away coffee Vegetable basket, Animated Icon, Lineal Vegetable basket Beer, Animated Icon, Lineal Beer Wine glass, Animated Icon, Lineal Wine glass Plate, Animated Icon, Lineal Plate Tree, Animated Icon, Lineal Tree Fridge, Animated Icon, Lineal Fridge Pine tree, Animated Icon, Lineal Pine tree Water drop, Animated Icon, Lineal Water drop Vegetable pan, Animated Icon, Lineal Vegetable pan Cow, Animated Icon, Lineal Cow Backyard, Animated Icon, Lineal Backyard