Moka
#626

Moka

She takes her Moka everywhere she goes, even to the mountains! This animated icon illustrates a Moka pot.

Colors
Stroke
Preview

Sample usage

Moka, Animated Icon, Gradient
Moka, Animated Icon, Gradient
Moka, Animated Icon, Gradient
Select another

Similar icons

Cocktail, Animated Icon, Gradient Cocktail Pine tree, Animated Icon, Gradient Pine tree Take away coffee, Animated Icon, Gradient Take away coffee Forest, Animated Icon, Gradient Forest Kitchen, Animated Icon, Gradient Kitchen Water drop, Animated Icon, Gradient Water drop Vegetable pan, Animated Icon, Gradient Vegetable pan Coffee, Animated Icon, Gradient Coffee Plate, Animated Icon, Gradient Plate Tree, Animated Icon, Gradient Tree Beer, Animated Icon, Gradient Beer Cow, Animated Icon, Gradient Cow Wine glass, Animated Icon, Gradient Wine glass Wine, Animated Icon, Gradient Wine Vegetable basket, Animated Icon, Gradient Vegetable basket Fridge, Animated Icon, Gradient Fridge Backyard, Animated Icon, Gradient Backyard Beer pint, Animated Icon, Gradient Beer pint