Kimono
#1788

Kimono

Have you seen a traditional Japanese Kimono? It's a clothing masterpiece. This Lottie animation illustrates a kimono.

Preview

Sample usage

Kimono, Animated Icon, Flat
Kimono, Animated Icon, Flat
Kimono, Animated Icon, Flat
Select another

Similar icons

Woman, Animated Icon, Flat Woman Chopsticks, Animated Icon, Flat Chopsticks Nerd, Animated Icon, Flat Nerd Smart watch, Animated Icon, Flat Smart watch Creative, Animated Icon, Flat Creative Curly, Animated Icon, Flat Curly Punk, Animated Icon, Flat Punk Curly, Animated Icon, Flat Curly Classy, Animated Icon, Flat Classy Elegant, Animated Icon, Flat Elegant Handsome, Animated Icon, Flat Handsome Bowl, Animated Icon, Flat Bowl Afro, Animated Icon, Flat Afro Cowboy, Animated Icon, Flat Cowboy Skate, Animated Icon, Flat Skate Student, Animated Icon, Flat Student Sushi, Animated Icon, Flat Sushi Afro, Animated Icon, Flat Afro