Kimono
#1788

Kimono

Have you seen a traditional Japanese Kimono? It's a clothing masterpiece. This Lottie animation illustrates a kimono.

Preview

Sample usage

Kimono, Animated Icon, Flat
Kimono, Animated Icon, Flat
Kimono, Animated Icon, Flat
Select another

Similar icons

Buenos Aires, Animated Icon, Flat Buenos Aires Shopping Mall, Animated Icon, Flat Shopping Mall Dubai, Animated Icon, Flat Dubai Glasses, Animated Icon, Flat Glasses Reykjavik, Animated Icon, Flat Reykjavik Rio De Janeiro, Animated Icon, Flat Rio De Janeiro Frysztak Church, Animated Icon, Flat Frysztak Church Internship, Animated Icon, Flat Internship Mitt Glove, Animated Icon, Flat Mitt Glove Tower Of Pisa, Animated Icon, Flat Tower Of Pisa Santa, Animated Icon, Flat Santa Boomerang, Animated Icon, Flat Boomerang Helsinki, Animated Icon, Flat Helsinki Berlin, Animated Icon, Flat Berlin Chopsticks, Animated Icon, Flat Chopsticks Rome, Animated Icon, Flat Rome Torah, Animated Icon, Flat Torah Hand Fan, Animated Icon, Flat Hand Fan