Kimono
#1788

Kimono

Have you seen a traditional Japanese Kimono? It's a clothing masterpiece. This Lottie animation illustrates a kimono.

Preview

Sample usage

Kimono, Animated Icon, Outline
Kimono, Animated Icon, Outline
Kimono, Animated Icon, Outline
Select another

Similar icons

Nerd, Animated Icon, Outline Nerd Turkey, Animated Icon, Outline Turkey Laundry, Animated Icon, Outline Laundry Greek pillar, Animated Icon, Outline Greek pillar Skate, Animated Icon, Outline Skate Christmas tree, Animated Icon, Outline Christmas tree Museum, Animated Icon, Outline Museum Chrisitian Fish, Animated Icon, Outline Chrisitian Fish Vilnius, Animated Icon, Outline Vilnius Ska music, Animated Icon, Outline Ska music Talinn, Animated Icon, Outline Talinn Auto rickshaw, Animated Icon, Outline Auto rickshaw Stage, Animated Icon, Outline Stage Tricycle, Animated Icon, Outline Tricycle Beret, Animated Icon, Outline Beret Champagne, Animated Icon, Outline Champagne Manicure, Animated Icon, Outline Manicure Chocolate bar, Animated Icon, Outline Chocolate bar