Kimono
#1788

Kimono

Have you seen a traditional Japanese Kimono? It's a clothing masterpiece. This Lottie animation illustrates a kimono.

Preview

Sample usage

Kimono, Animated Icon, Lineal
Kimono, Animated Icon, Lineal
Kimono, Animated Icon, Lineal
Select another

Similar icons

Motorbike, Animated Icon, Lineal Motorbike Running Shoe, Animated Icon, Lineal Running Shoe Socks, Animated Icon, Lineal Socks Charlotte, Animated Icon, Lineal Charlotte Muslim, Animated Icon, Lineal Muslim Dallas, Animated Icon, Lineal Dallas Candy Cane, Animated Icon, Lineal Candy Cane Astronaut's Helmet, Animated Icon, Lineal Astronaut's Helmet Lip Gloss, Animated Icon, Lineal Lip Gloss Old Wagon, Animated Icon, Lineal Old Wagon Rome, Animated Icon, Lineal Rome Portfolio, Animated Icon, Lineal Portfolio Star Of Bethlehem, Animated Icon, Lineal Star Of Bethlehem Green Tea, Animated Icon, Lineal Green Tea Cairo, Animated Icon, Lineal Cairo Wok, Animated Icon, Lineal Wok New York, Animated Icon, Lineal New York Africa, Animated Icon, Lineal Africa