Kimono
#1788

Kimono

Have you seen a traditional Japanese Kimono? It's a clothing masterpiece. This Lottie animation illustrates a kimono.

Preview

Sample usage

Kimono, Animated Icon, Gradient
Kimono, Animated Icon, Gradient
Kimono, Animated Icon, Gradient
Select another

Similar icons

Goku, Animated Icon, Gradient Goku Rastafari, Animated Icon, Gradient Rastafari Black Tea, Animated Icon, Gradient Black Tea Torii, Animated Icon, Gradient Torii Nappy, Animated Icon, Gradient Nappy Rzeszów, Animated Icon, Gradient Rzeszów Downtown, Animated Icon, Gradient Downtown Socks, Animated Icon, Gradient Socks Frysztak Church, Animated Icon, Gradient Frysztak Church Gdańsk, Animated Icon, Gradient Gdańsk Easel, Animated Icon, Gradient Easel Viking Helmet, Animated Icon, Gradient Viking Helmet Reykjavik, Animated Icon, Gradient Reykjavik Astronaut's Helmet, Animated Icon, Gradient Astronaut's Helmet Afro Pick, Animated Icon, Gradient Afro Pick Hair Brush, Animated Icon, Gradient Hair Brush Baby Bib, Animated Icon, Gradient Baby Bib Barcelona, Animated Icon, Gradient Barcelona